Son Dakika
18 Mayıs 2018 Cuma

Paşabahçe’ye adını veren fabrika yıkılıyor

İstanbul’un en güzel noktalarından birisinde bulunan Paşabahçe Cam Fabrikası yıkılıyor.

24 Mayıs 2016 Salı, 08:58 | Okunma Sayısı : 770

Beykoz’un Paşabahçe semtine adını veren ve 1935 yılında Atatürk’ün emriyle kurulup ülkenin cam ihtiyacını karşılayan Paşabahçe Cam Fabrikası, Otel yapılmak üzere yıkılıyor.

Konumu mükemmel

Boğazın en güzel noktalarından birisinde bulunan fabrikanın arazisi 117 bin metrekareden oluşmakta. 2002 yılında kapatılan ve o tarihten bugüne atıl vaziyette bulunan tesisin lojmanlarının yıkımına kısa süre önce başlanmıştı. İmar üzerinde turizm tesisi olarak gözüken arazi de otel yapılması bekleniyor.

Yıl­lar­dır fab­ri­ka­nın yı­kıl­ma­ma­sı için hu­ku­ki mü­ca­de­le ve­ren CHP’­li es­ki Mec­lis Üye­si Ha­lit Kı­lıç, “Pa­şa­bah­çe bir mar­ka­ya adı­nı ver­miş cam iş­çi­li­ği­nin en önem­li mer­kez­le­rin­den­di. Bu­ra­da hâ­lâ cam atöl­ye­le­ri iş­le­vi­ni sür­dür­me­ye ça­lı­şır­ken fab­ri­ka­yı ta­ma­men yı­kı­yor­lar. En azın­dan bir bö­lü­mü cam iş­çi­li­ği­ni ya­şat­mak, bir en­düs­tri­yel ta­ri­hi yok et­me­mek adı­na ko­ru­na­bi­lir­di. Dün­ya­da böy­le fab­ri­ka bi­na­la­rı mü­ze ola­rak ko­ru­nu­yor, kül­tür mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yo­r” de­di.

Kaynak: Sözcü

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Etiketler:
Content Protection by DMCA.com